ནེ་རྡར་ལན་ཌི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ།

Tibetaanse Gemeenschap Nederland

Tibetan Community Netherlands

In Nederland wonen ongeveer 1000 Tibetanen. In de afgelopen jaren hebben leden van de Tibetaanse gemeenschap hard gewerkt aan onze droom om een cultureel centrum op te richten dat we ‘thuis’ kunnen noemen. Met het toenemende aantal nieuwkomers en kinderen in onze gemeenschap willen we graag een permanente locatie creëren, zodat we het behoud van onze cultuur kunnen faciliteren en onze identiteit als Tibetanen kunnen vieren.

Het centrum moet ook een plaats worden waar de Tibetaanse gemeenschap en de Nederlandse samenleving elkaar kunnen ontmoeten voor een positieve uitwisseling tussen de unieke Tibetaanse cultuur van mededogen en wijsheid enerzijds en vrijheid, veiligheid en steun anderzijds.

Vanuit het diep gekoesterde verlangen om zo’n plek te realiseren, is er onder de leden van de Tibetaanse gemeenschap al 300.000 euro ingezameld. Dit is niet genoeg om het doel te bereiken, dus donaties worden zeer op prijs gesteld

De belangrijkste doelstellingen van het Tibetaans Cultureel Centrum zijn:
  1. Bieden van een permanente ontmoetingsplaats voor Tibetanen en taal- en cultuur gerelateerde programma’s
  2. Dienen als openbare ruimte voor spirituele activiteiten
  3. Het Nederlandse publiek in contact brengen met de Tibetaanse cultuur en haar tradities
  4. Fungeren als coördinatiecentrum voor de Tibetaanse gemeenschap in Nederland.

Share This