ནེ་རྡར་ལན་ཌི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ།

Tibetaanse Gemeenschap Nederland

Tibetan Community Netherlands

In Nederland hebben inmiddels zo’n duizend Tibetanen een nieuw bestaan kunnen opbouwen dankzij de gastvrijheid en steun van de mensen hier. In 2005 is een Tibetaanse welzijnsorganisatie opgericht om de onderlinge banden te versterken en de bredere belangen van de in Nederland wonende Tibetanen te behartigen. Die organisatie heet ‘Tibetaanse Gemeenschap Nederland’. Wij leiden onze gemeenschap op basis van belangrijke principes, waarbij het behoud van een niet-sektarische en niet-geregionaliseerde houding of manier van leven wordt benadrukt.

De acht bestuursleden, waaronder de voorzitter en vice-voorzitter, worden tijdens verkiezingen gekozen voor een termijn van drie jaar. De Tibetanen in Nederland vormen een harmonieuze gemeenschap, gebaseerd op wederzijds respect en goede onderlinge relaties.

De gemeenschap volgt de onovertroffen leiding van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de richtlijnen van het Centraal Tibetaans Bestuur gevestigd in Dharamsala, India. Het is onze vaste overtuiging en belofte dat wij ons ook in de toekomst aan dit leiderschap committeren en streven naar verdere vooruitgang en ontwikkeling.

Onze visie

“ Onze visie is om een brug te vormen tussen de Tibetanen in Nederland en de Nederlandse samenleving, een sterke gemeenschap op te bouwen die goed verbonden is met de Nederlandse samenleving, terwijl ze sterk geworteld blijft in de Tibetaanse cultuur. ”

Onze Missie

“Onze missie is het bevorderen van de Tibetaanse cultuur, religie, tradities en taal in Nederland en deze te behouden voor toekomstige generaties. Wij streven ernaar een brug te vormen tussen de Tibetaanse gemeenschap en de Nederlandse samenleving, waardoor een positieve uitwisseling en wederzijdse waardering ontstaan tussen de unieke Tibetaanse cultuur van mededogen en wijsheid enerzijds en vrijheid, veiligheid en steun anderzijds. Wij zullen onze eigen vrijheid inzetten voor die van onze landgenoten in Tibet en duurzame ontwikkeling in Tibet bevorderen op het gebied van religie, cultuur, taalonderwijs, gezondheid en milieu, en sociale projecten. ”

Dit is wat we doen.

  • Organiseren van traditionele Tibetaanse feestdagen en herdenkingen
  • Aanbieden van Tibetaanse taal- en cultuur gerelateerde cursussen via onze Gangjong Rigzod weekendschool
  • Begeleiden van nieuwe Tibetaanse vluchtelingen in Nederland
  • Stimuleren van actieve participatie en integratie in de Nederlandse samenleving
  • Behouden van de Tibetaanse cultuur en bewustwording creëren over de mensenrechtensituatie in Tibet, samen met mensenrechtenorganisaties
  • Oprichten van een Tibetaans Cultureel Centrum in Nederland.
Share This