ནེ་རྡར་ལན་ཌི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ།

Tibetaanse Gemeenschap Nederland

Tibetan Community Netherlands

ANBI STATUS

Het bestuur van de Stichting Tibetaanse Gemeenschap is voornemens om dit jaar de belastingdienst te verzoeken om de haar de ANBI status te verlenen. Het bevorderen van de unieke Tibetaanse cultuur in de meest brede zin van het woord en deze behouden voor toekomstige generaties is een kerndoelstelling van onze stichting. De Tibetaanse cultuur vertegenwoordigt echter niet alleen een belangrijke intrinsieke waarde voor de gemeenschap zelf, maar ook in de bredere Nederlandse samenleving. Tevens is het bestuur van oordeel dat alleen een sterke en goed binnen de Nederlandse samenleving geïntegreerde gemeenschap de mogelijkheden heeft om haar eigen cultuur te behouden en ook naar buiten toe uit te dragen. Om deze reden richt de stichting haar beleid niet alleen op het versterken van de eigen Tibetaanse gemeenschap zelf, maar met name ook op het bouwen van bruggen tussen de Tibetaanse gemeenschap en de Nederlandse samenleving zodat een voor beide partijen voordelige wederkerige positieve interactie op gang komt.

Een belangrijk onderdeel binnen deze visie is het verwerven van fondsen voor de oprichting en exploitatie van een Tibetaans Cultureel Centrum. Een eigen Cultureel Centrum kan een belangrijke bijdrage leveren in de continuïteit in het verwerkelijken van de doelstellingen van stichting en haar toenadering naar zowel de Tibetaanse als de Nederlandse bevolking verder te versterken.

Verkrijging van de ANBI status is niet alleen een logische stap, maar vormt in het komende jaar ook een kritische voorwaarde en prioriteit.

Als de ANBI status verleent wordt betekent dit onder andere dat vanaf dat moment giften aan ICT afgetrokken kunnen worden van de belasting.

● ANBI gegevens Stichting Tibetaanse Gemeenschap 2022

Share This