ནེ་རྡར་ལན་ཌི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ།

Tibetaanse Gemeenschap Nederland

Tibetan Community Netherlands

Tibetaans Cultureel Centrum

In Nederland wonen ongeveer 1000 Tibetanen. In de afgelopen jaren hebben leden van de Tibetaanse gemeenschap hard gewerkt aan onze droom om een cultureel centrum op te richten dat we ‘thuis’ kunnen noemen. Lees meer …

Komende Evenementen

Recente evenementen

88th birthday celebration of the Dalai Lama

  • Venue : De Koning, Isolatorweg 29, 1014AS Amsterdam
  • Date: 11 & 12 – July 2023
  • Start Time: 11 AM
  • Duration: 2 days

Nobel Peace Prize Day

  • Plaats : De Koning, Isolatorweg 29, 1014AS Amsterdam
  • Datum: 13/12/2022
  • Aanvangstijd: 14:00
  • Duur: 1 Day

Over ons

In Nederland hebben inmiddels zo’n duizend Tibetanen een nieuw bestaan kunnen opbouwen dankzij de gastvrijheid en steun van de mensen hier. In 2005 is een Tibetaanse welzijnsorganisatie opgericht om de onderlinge banden te versterken en de bredere belangen van de in Nederland wonende Tibetanen te behartigen. Die organisatie heet ‘Tibetaanse Gemeenschap Nederland’. Wij leiden onze gemeenschap op basis van belangrijke principes, waarbij het behoud van een niet-sektarische en niet-geregionaliseerde houding of manier van leven wordt benadrukt. …

Onze visie is om een brug te vormen tussen de Tibetanen in Nederland en de Nederlandse samenleving, een sterke gemeenschap op te bouwen die goed verbonden is met de Nederlandse samenleving, terwijl ze sterk geworteld blijft in de Tibetaanse cultuur.
Onze missie is het bevorderen van de Tibetaanse cultuur, religie, tradities en taal in Nederland en deze te behouden voor toekomstige generaties. Wij streven ernaar een brug te vormen tussen de Tibetaanse gemeenschap en de Nederlandse samenleving, waardoor een positieve uitwisseling en wederzijdse waardering ontstaan tussen de unieke Tibetaanse cultuur van mededogen en wijsheid enerzijds en vrijheid, veiligheid en steun anderzijds. Wij zullen onze eigen vrijheid inzetten voor die van onze landgenoten in Tibet en duurzame ontwikkeling in Tibet bevorderen op het gebied van religie, cultuur, taalonderwijs, gezondheid en milieu, en sociale projecten.
Tibetanen die in Nederland wonen, kunnen lid worden van onze gemeenschap. Wij verwelkomen en dringen erop aan dat alle Tibetanen boven de 18 jaar zich inschrijven als lid en bijdragen aan onze gemeenschap. Wij zijn ook dankbaar als Tibetanen onder de 18 bereid zijn om bij te dragen.