ནེ་རྡར་ལན་ཌི་བོད་རིགས་ཚོགས་པ།

Tibetaanse Gemeenschap Nederland

Tibetan Community Netherlands

Gangjong Rigzod School

Gangjong Rigzod School

Taal is het fundament van elke cultuur, religie en identiteit. De Chinese regering vindt dat zij het recht heeft haar eigen taal en cultuur aan het Tibetaanse volk op te leggen. Door dit gedwongen Chinese assimilatiebeleid verdwijnt de Tibetaanse taal in Tibet en kunnen Tibetaanse kinderen niet langer hun eigen moedertaal leren.

Om deze reden is in Amsterdam de Gangjong Rigzod Tibetaanse School opgericht, met als doel elk Tibetaans kind de kans te geven Tibetaans te studeren en andere culturele activiteiten te ontplooien. Als ultieme pleitbezorger voor het behoud van de Tibetaanse taal en cultuur heeft de Dalai Lama de school persoonlijk haar naam gegeven: Ganjong Rigzod, wat “land van sneeuw en centrum van kennis” betekent.

Tibetaanse kinderen van 4 tot 18 jaar kunnen gratis taalles krijgen op de school. Er zijn momenteel ongeveer 70 studenten in vijf verschillende groepen van verschillende niveaus. De lessen worden elke zondagochtend gegeven en duren drie uur. Er is een jaarlijks eindexamen om in de gaten te houden hoe de vorderingen van de studenten zijn.

We hebben momenteel acht vrijwillige leerkrachten en dankzij hun onbaatzuchtige inzet en bijdrage kunnen we onze taal behouden en doorgeven aan onze jongere generatie in ballingschap. De school ontvangt geen overheidssubsidie en we hebben geen vaste locatie. We zijn dringend op zoek naar financiële of andere vormen van steun om de voortzetting van ons onderwijs te garanderen.

Share This